SRT Viper with white stripes

SRT Viper with white stripes